Database table indexes

Laat alle indexes van een tabel zien

SHOW INDEX FROM product;

Drop index product = table, title = column

ALTER TABLE product DROP INDEX title

Add index product = table, title = column

ALTER TABLE product DROP INDEX title

Add fulltext index product = table, title = column

ALTER TABLE product ADD FULLTEXT (title)

Database importeren

#set path=C:\xampp\mysql\bin
#mysql -u root -p database_name < export.sql

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

view: XS SM MD LG XL